Jakajat lavakauluksiin

Jakajien avulla lavakaulukset muuttuvat todella tehokkaiksi varastointi- ja tuotteiden esillepanoratkaisuksi. Lavakaulusten avulla voidaan tehostaa myös kokonpanolinjastoja, pienet osat voidaan varastoida lähelle toisiaan pieneen tilana.

Varastostamme on saatavilla uusia vanerisia jakajia seuraavissa koissa:

  • 600x 800 lavakaulus voidaan jakaa 2 tai 4 osaan
  • 800x1200 lavakaulus voidaan jakaa 2 ja 4 osaan
  • 1000x1200 lavakaulus voidaan jakaa 2 ja 4 osaan

Puisen pakkausmateriaalin tuonti ja vienti (lähde Evira)

Monet metsä- ja puutavaratuholaiset sekä kasvitaudit voivat levitä puisen pakkausmateriaalin välityksellä. Esimerkiksi mäntyankeroinen on vaarallisiin kasvintuhoojiin kuuluva metsätuhooja, joka leviää pakkausmateriaalin välityksellä.

Metsä- ja puutavaratuhoojien leviämisen estämiseksi on laadittu ISPM 15 -standardi, jossa on määritelty vaatimukset kansainvälisessä kaupassa käytettävälle puiselle pakkausmateriaalille. Standardin vaatimukset pitää ottaa huomioon sekä tuonnissa että viennissä.

Puista pakkausmateriaalia valmistava yritys tarvitsee Eviran myöntämän merkintäoikeuden ja tunnusnumeron voidakseen käyttää ISPM 15 -standardin mukaista merkintää pakkausmateriaalissa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -standardin mukaisista vaatimuksista kansainvälisessä kaupassa sekä puisen pakkausmateriaalin merkintäoikeudesta.

Linkki Eviran sivuille, joissa lisää tietoa ISPM 15- standardista: https://www.evira.fi/kasvit/tuonti-ja-vienti/puinen-pakkausmateriaali/ispm-15--merkintaoikeus/